Eusko Jaurlaritzak Covid-19ren aurka egindako ahaleginak aldarrikatu ditu Egibarrek, eta "lankidetzarik onena akordioa eta elkarrizketa da, eta ez mendekotasuna"

Lehendakariaren neurriak defendatu ditu bozeramaile jeltzaleak: "Salbuespenezko eta aurrekaririk gabeko egoera batean, Euskadi gai izaten ari da erantzun duin bat emateko" osasun sistema indartsu eta heldu baten bidez"


Joseba Egibar Eusko Legebiltzarreko Diputazio Iraunkorreko EAJ-PNVren bozeramaileak babestu egin du Eusko Jaurlaritza birusaren hedapena geldiarazteko eta kolektibo ahulenei arreta emateko ematen ari den aurrerapen-, euste- eta arintze-erantzuna. Pandemia honek orain arte ezezaguna zen konplexutasuna duela eta hartutako neurriak gogorrak eta aurrekaririk gabekoak izan direla onartu ondoren, Egibarrek adierazi du Euskadik erakutsi duela ospitale-gaitasuna eta marjina dituela, orain arte, ondo erantzuten joateko. "Egiten ari diren ahalegin guztiak, kolektiboak, pertsonalak, instituzionalak, emaitzak ematen ari dira dagoeneko. Orain arte hartutako neurri guztiek erakutsi digute osasun sistema sendoa, heldua, gertukoa, gardena, humanismoz eta berdintasunez betea dugula ". Alde horretatik, eskerrak eman nahi izan dizkie oinarrizko zaintza eta zerbitzuen arloan lan egiten duten pertsona guztiei, eta elkartasuna eta afektua helarazi die gaixorik dauden pertsona guztiei eta zoritxarrez gaixotasuna gainditu ezin izan dutenen senideei. "Birus honek ere erakutsi digu hauskorrak garela, eta horretatik ikasi behar dugu". Egibarrek nabarmendu du Euskadi dela detekzio goiztiarreko test gehien egin dituen Europako eskualdea milioi biztanleko, Alemaniaren eta Danimarkaren zifrak gaindituta.

Lehendakariak gaur Diputazio Iraunkorrean egin duen agerraldiari erantzunez, bozeramaile jeltzaleak gaineratu du orain tokatzen dena dela etorkizunari begiratzea eta lanean jarraitzea, kolaboratuz eta elkarlanean, guztion artean konponbide ahalik eta azkarrena bideratzeko eta inor atzean ez uzteko. "Ezin da aldebakartasuna erabili, alde bakarrez hartzen diren erabakiak soberan daudelako. Elkarrizketa, akordioa eta ekintza behar dira. Mendekotasuna soberan dago, eta inprobisazioa ere bai. Komunikazio gehiago behar dugu, eta elkarlan handiagoa ". Ildo horretan, osasun alarmaren egoera gaindituta, "Denok norabide berean atera nahi badugu, aurrera egin nahi badugu eta pandemiak irauten duen hilabeteetan galdutako ongizate mailak berreskuratu nahi baditugu, ahalik eta adostasun handienak bilatu beharko ditugu erakundeak egonkortzeko". Erakundeek ez sufritzea, azpimarratu du, enpresek eta langileek pairatzen dutena.

Bozeramaile jeltzaleak, halaber, egin ahal izan diren akatsetatik ikastearen alde egin du, bai eta erabaki berriak hartzeko prozesuan aurrera egitearen alde ere. Erabaki horiek, zalantzarik gabe, beharrezkoak izango dira enpleguan, pertsonengan eta enpresetan izango diren ondorio negatiboak arintzeko. Egibarrek bere kritikak adierazi dizkio Espainiako Gobernuak onartutako jarduera produktiboa eteteko dekretuari, eta adierazi du enpresek, pertsonek bezala, oxigenoa behar dutela bizitzeko. "Hibernatzeko animaliek ere gutxieneko batzuk behar dituzte: tenperatura bat, bihotz-erritmoa … Hori da Sanchezi gure industriarako planteatu dioguna, eta hori da gure ustez adostu daitekeena: minimo horiek mantentzea, altxatzen garenean hutsetik ez abiatzeko".Hala ere, lehentasuna osasuna zaintzea eta langile guztiei eskaini beharreko segurtasun neurriak indartzea dela azpimarratu du. "Gizarteari osasunaren eta ekonomiaren arteko talka gisa aurkeztu nahi izan zaio, eta ez da horrela. Gutxieneko jarduera bat mantendu daiteke, eta, aldi berean, pertsonen segurtasuna zaindu ".

Egibar reivindica los esfuerzos del Gobierno Vasco contra el Covid-19 y asegura que "la mejor cooperación es el acuerdo y el diálogo y no la subordinación"

"El portavoz jeltzale defiende las medidas del Lehendakari: "En una situación excepcional y sin precedentes, Euskadi está siendo capaz de dar una respuesta digna" a través de "un sistema sanitario fuerte y maduro"

El portavoz de EAJ-PNV en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha respaldado la respuesta de anticipación, contención y mitigación que el Gobierno Vasco está ofreciendo para frenar la expansión del virus y atender a los colectivos más vulnerables. Tras admitir que esta pandemia tiene una complejidad desconocida hasta el momento y que las medidas adoptadas han sido duras y sin precedentes, Egibar ha indicado que Euskadi ha demostrado que tiene capacidad hospitalaria y margen, hasta el momento, para ir respondiendo bien. “Todos los esfuerzos que se están realizando, los colectivos, los personales, los institucionales, están dando ya resultados. Todas las medidas tomadas hasta el momento nos han enseñado que tenemos un sistema sanitario fuete, maduro, cercano, trasparente, lleno de humanismo e igualitario”. En este sentido, ha querido agradecer la implicación de todas las personas que trabajan en el ámbito de los cuidados y los servicios esenciales, y ha trasladado un mensaje de solidaridad y afecto a todas las personas enfermas y a los familiares de quienes lamentablemente no han podido superar la enfermedad. “Este virus también nos ha enseñado que somos frágiles, y de eso tenemos que aprender”. Egibar ha puesto en valor el hecho de que Euskadi sea la región europea con mayor número de test de detección precoz realizados por millón de habitantes, superando las cifras de países como Alemania o Dinamarca.

En respuesta a la comparecencia hoy del Lehendakari en la Diputación Permanente, el portavoz jeltzale ha añadido que ahora lo que toca es mirar al futuro y continuar trabajando, colaborando y cooperando para encauzar entre todos una solución lo más rápida posible y que no deje a nadie atrás. “No se puede utilizar la unilateralidad porque las decisiones que se adoptan de manera unilateral sobran. Hace falta diálogo, acuerdo y acción. Sobra la subordinación y también la improvisación. Necesitamos más comunicación y más colaboración”. En este sentido, ha señalado que, superada la situación de alarma sanitaria, si queremos “salir todos en la misma dirección, si queremos progresar y queremos recuperar los niveles de bienestar perdidos durante los meses que dure la pandemia, deberemos buscar los máximos consensos posibles para estabilizar las instituciones”. Que las instituciones no sufran, ha remarcado, lo que las empresas y trabajadores pueden estar padeciendo ya.

El portavoz jeltzale ha apostado también por aprender de los errores que se hayan podido cometer y avanzar en la toma de nuevas decisiones que serán sin duda necesarias para para mitigar las repercusiones negativas que en el empleo, en las personas y en las empresas se van a producir. Egibar ha expresado sus críticas al decreto de cese de actividad productiva aprobado por el Gobierno español y ha señalado que las empresas, al igual que las personas, necesitan oxígeno para vivir. “Los animales para hibernar necesitan también unos mínimos: una temperatura, un ritmo cardiaco…Eso es lo que hemos planteado a Sanchez para nuestra industria y eso es lo que creemos que se puede acordar: que esos mínimos se mantengan para que cuando nos podamos levantar no partamos de cero”. Sin olvidar, ha matizado, que lo prioritario es preservar la salud y fortalecer las medidas de seguridad que deben ofrecerse a todos los y las trabajadoras. “Se ha querido presentar a la sociedad como un choque entre salud y economía y no es así. Se puede mantener un mínimo de actividad y a la vez salvaguardar la seguridad de las personas”.

PROPOSAMENAK-PROPUESTAS

EAJ Udal taldeak  udal gobernuari luzatu dizkion proposamen zehatzak COVID-19 krisiari aurre egiteko.

Propuestas concretas planteadas por el grupo municipal EAJ-PNV al equipo de gobierno para hacer frente a la crisis del COVID-19
- 400.000 euroko dirulaguntza lerroa zaintzarako eta itxi diren merkataritza eta ostalaritzarako.
Línea de subvención de 400.000 euros para el cuidado ya el comercio y la hostelería.
- Konfinamendu egoerari aurre egiteko arreta psikologikoa eta mediazioa.
Atención sicológica y mediación para afrontar las medidas de confinamiento.
- Desinfekzio lanak areagotzea.
Ampliación de las medidas de desinfección.
- Jarduerarik gabe dauden merkatari eta ostalariei zaborren tasa ez kobratzea.
No cobrar la tasa de residuos a establecimientos sin actividad debido a la crisis sanitaria.
- Herritarrei zuzendutako eta etenda dauden udal zerbitzuen tasak ez kobratzea.
No cobrar las tasas de servicios que no está prestando el ayuntamiento.
- Dirulaguntzen eta salerosketa kanal berrien inguruko informazioa eta aholkularitza.
Asesoramiento sobre subvenciones y nuevos canales de compraventa.

PROPOSAMEN SOZIOSANITARIOAK ETA EKONOMIKOAK EGIN DITU ZUMAIAKO EAJ UDAL TALDEAK COVID19ari AURRE EGITEKO

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekreturen bidez, COVID-19ak eragindako osasun krisiaren kudeaketarako Alarma egoera deklaratu zen eta alarma egoera horrek zuzenean eragiten die zumaiarrei. Asteburuan iragarri da beste 15 egunez luzatuko dela Alarma egoera eta jeltzaleek iritziz, “guztiok gaude egoera berri eta gogor baten aurrean eta guztion artean aurrera egin beharra daukagu”. Horiek horrela, udala herritarrengandik gertuen dagoen erakundea dela aintzat hartuta eta udal talde bezala jeltzaleek duten erantzukizunari jarraiki, honako proposamenak egin dituzte Zumaiako Udalean.

Neurri soziosanitarioak
“Konfinamendu egoerak gure kaleak hustu ditu, herritarrok ezarritako neurriak azkar batean ulertu eta bete ditugu eta gaur egun pertsonak oinarrizko beharrak asetzeko edota lanera joateko bakarrik irteten gara kalera” azaldu dute udal taldeko kideek. Konfinamendu egoera honek guztion errealitatea aldatu du eta, ondorioz, behar berriak sortu ditu. Behar horiei aurre egiteko ondorengoa proposatu dute jeltzaleek:

Ikusirik konfinamendua luzatu dela eta inoiz bizi izan ez dugun egoera horrek familietan izango duen eragina ezin jakinik, batetik, gizarte zerbitzua osatzen duten profesionalei beharrezkoa zaien laguntza ematea zentzu guztietan eta, bestetik, izan daitezken kasu konplexuen aurrean (familietan sor daitezken elkarbizitza arazoak, bakarrik bizi diren pertsonen isolamendua…), nola erantzun eta ze neurri hartu aurreikustea, psikologia zerbitzua, mediazioa…
Kale garbiketa lanak egiten dituen enpresari bere lana desinfekzio lan zehatzagotara bideratzeko eskatzea, merkataritza guneetan edota komertzioa duten guneetan, anbulategiaren, San Juan egoitzaren eta Ote-zuriren kanpoaldean eta baita tren eta autobus geltokian ere.
Mankomunitateari edukiontzi guneak desinfektatzeko eskatzea.

Neurri ekonomikoak

Birusari ahalik eta hobekien aurre egiteko eta konfinamendu egoerak sortutako oztopoak gainditzeko neurri soziosanitario horiez gain, eragin ekonomikoei aurre egiteko neurriak ere beharrezkoak ikusten ditu EAJ udal taldeak. Beste erakunde batzuetatik bideratutako neurriak iritsi bitartean, udala izanik herritarrengandik gertuen dagoen erakundea eta, beraz, azkarren mugitu daitekeena, neurri konkretu batzuk proposatu dituzte:

Jakinik hilabetez gutxienez zenbait zerbitzu etenda daudela, zerbitzu horiek ematen ez diren bitartean, kiroldegiko kuota eta ikastaroak edota musika ikastaroak, besteak beste, tasa horiek ez kobratzea.
Udal elkargoari proposatzea jarduerarik gabe dauden enpresa edo merkatari eta ostalariei zaborren tasa ez kobratzea eta horretarako udalak jarduerarik gabe daudenen zerrenda osatzea.
2020ko aurrekontuak onartu zirenean egoera hau aurreikus ez zitekeenez, abenduan onartutako aurrekontuen birplanteaketa sakon bat egitea egoera berria aintzat hartuta, pertsonal kontratazio publikoa handitzeko asmoa gelaraztea, COVID19ari aurre egiteko baliabideak gordez eta brigada handitu beharrean, herriko gremioekin lan egiteko borondatea berreskuratzea beti ere legeak ahalbidetzen duen neurrian, herriko ekonomia supertzen laguntzeko.

400.000 euro bideratuta dirulaguntza lerro berri bat sortzea, udalaren gainetik dauden erakundeen dirulaguntzak iritsi bitartean, ahalik eta azkarren, eragin zuzenak pairatzen ari diren zumaiarrentzat, batetik, zaintza beharretarako eta, bestetik, merkatari eta ostalarientzako:

Zaintzarako laguntzak.

Hezkuntza zentroen itxieraren ondorioz 0-12 urte bitarteko haurren zaintzarako eta menpekotasuna duten pertsonen ez ohiko zaintzak sortutako eragozpenak arintzeko laguntzak:

COVID-19aren ondorioz haurren edo dependentzia duten zaintzarako egin diren kontratazioak diruz laguntzea (Kontratazio bakoitzeko, gehienez ere, 1.000€ko laguntza jardunaldi osoan)
COVID-19aren ondorioz haurren edo dependentzia duten pertsonen zaintzarako soldatarik gabeko baimen eskaerak eta antzekoek sortutako kalteak konpentsatzeko laguntzak (1.000€ hilabeteko, bizikidetza unitate bakoitzeko bat erreferentziatzat hartuz).

Merkataritza eta ostalaritza
Komertzio txikia nahiz ostalaritzako establezimenduen eta antzekoen itxieraren ondorioz sorrarazitako kalte ekonomikoen eragina gutxitzeko laguntzak.

Komertzio txiki nahiz ostalaritzako establezimenduen itxieraren ondorioz sorrarazitako kalte ekonomikoen eragina gutxitzeko laguntzak (gehienez ere, 1.000€ko laguntza izango da, hilabete bateko erreferentzia hartuta).
Bukatzeko, informazioa egoki bideratzeko beharra ikusten dute jeltzaleek eta eskatzen dute:

Merkatari eta ostalariei, gainontzeko erakundeetatik egon litezkeen dirulaguntzen informazioa eta lortzeko eman beharreko pausoetan laguntzea.

Jakinik ezohiko egoera beste 15 egunez luzatu dela, udalak eskainiko dituen zerbitzuak herritar orori egoki helarazteko bideak identifikatzea eta jorratzea. Ezinbestekoa da hartzen diren neurrien inguruan ongi eta ahalik eta zabalen informatzea. Udalaren zerbitzuen inguruko informazioaz gain herrian zerbitzua ematen duten jardueren inguruan informazioa ematea ere beharrezkoa ikusten dugu: zabalik dauden komertzioak, eskaerak egiteko dituzten kanalak (whatsap, telefonoz edo internet bidez egin daitezken eskaerak…)

Herritarrak krisi momentu honetan ahal den neurrian komertzio txikira bideratzea, merkatal guneetako aglomerazioak ekiditeaz gain, herriko merkataritza suspertu eta etorkizunera begira inertziak sortzeko, krisi egoera honetatik ondorio positiboak ere atera daitezkeelako.

Herriko merkataritzari aholkua ematea modu telematikoen bidez eskaini ditzaketen zerbitzuen inguruan, ahal den neurrian beren jarduera mantendu ahal izateko.
Herritarren mesedetarako egiten dituzte eskaera horiek guztiak jeltzaleek, erantzun baikorra izango dutelakoan eta guztion artean bizi dugun egoerari hobeki aurre egiteko helburuarekin.

EL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV HA REALIZADO PROPUESTAS SOCIOSANITARIAS Y ECONÓMICAS PARA HACER FRENTE AL COVID19

Medidas sociosanitarias: Atención sicológica y mediación para afrontar las medidas de confinamiento y aumento de las medidas de desinfección.
Medidas económicas: Línea de subvención de 400.000 euros para el cuidado ya el comercio y la hostelería. No cobrar la tasa de residuos a establecimientos sin actividad debido a la crisis sanitaria. No cobrar las tasas de servicios que no está prestando el ayuntamiento. Asesoramiento sobre subvenciones y nuevos canales de compraventa.


El 14 de marzo se declaró el estado de alarma mediante el decreto 463/2020 para gestionar la crisis sanitaria del COVID19 y dicho estado afecta directamente a la ciudadanía de Zumaia. El pasado fin de semana se ha anunciado que dicho estado se prolongará, como mínimo, otros 15 días y según los jeltzales “todas y todos nos enfrentamos a una situación nueva y dura y debemos salir adelante todas y todos juntos”. Así las cosas, siendo el ayuntamiento la institución más próxima a la ciudadanía y atendiendo a su responsabilidad como grupo municipal, EAJ-PNV ha realizado las siguientes propuestas en el ayuntamiento:
Medidas sociosanitarias“El confinamiento ha vaciado nuestras calles, las y los zumaiarras han entendido de inmediato el mensaje y la gran mayoría sale únicamente para cubrir sus necesidades fundamentales o para trabajar” han afirmado los jeltzales. Esta situación de confinamiento ha cambiado la realidad que vivimos, tanto en casa como en la calle y ha generado nuevas necesidades. El grupo municipal EAJ-PNV ha propuesto lo siguiente para que el ayuntamiento de respuesta a estas nuevas necesidades:

Viendo que el confinamiento se prolonga y que desconocemos el efecto que tendrá esta nueva realidad en las familias, por un lado, ofrecer a los profesionales qe componen los servicios sociales toda la ayuda que requieran en todos los sentidos y, por otra, ante la complejidad de casos que se puedan dar (problemas de convivencia en las familias, aislamiento… prever medidas para responder a esas situaciones mediante servicios de sicología y mediación.
Dirigir los servicios de la empresa de limpieza municipal a trabajos de desinfección específicos en zonas comerciales, de tránsito o de servicios esenciales como los exteriores al ambulatorio, residencia San Juan u Ote-zuri, así como paradas de bus y estación de tren.
Solicitar a la Mancomunidad la desinfección de las zonas de contenedores.

Medidas económicas
Además de las medidas sociosanitarias, EAJ-PNV ve necesarias medidas económicas para hacer frente a esta crisis. Mientras llegan medidas de otras instituciones, el ayuntamiento, como institución más cercana a la ciudadanía, es la que puede dar una respuesta más rápida y los jeltzales proponen las siguientes medidas:

Sabiendo que, al menos durante un mes, algunos servicios del ayuntamiento se van a suspender, no cobrar las tasas de esos servicios (cuota y clases del polideportivo, clases de música…) no cobrar dichos servicios.
Proponer a la Mancomunidad que no se cobre la tasa de residuos a establecimientos que hayan tenido que cerrar debido a la crisis sanitaria y que para ello el ayuntamiento realice una lista de establecimiento afectados.
Viendo que vivimos una realidad muy diferente a la que teníamos cuando se aprobaron los presupuestos de 2020, realizar una profunda reflexión sobre los mismos, paralizar las contrataciones públicas y dedicar todos los recursos posibles para afrontar la crisis el COVID19, y volver a contratar con gremios del municipio, respetando los límites de la ley de contratos, en lugar de ampliar la plantilla de la brigada, aportando al sostenimiento de la economía local.
Habilitar una línea de subvenciones de 400.000 euros lo antes posible, mientras llegan ayudas de otras instituciones, para ayudar a las y los zumaiarras que más están sufriendo esta crisis sanitaria, por un lado, para el cuidado y por otro, para comercio y hostelería.

Ayudas al cuidado.

Ayudas para el cuidado de menores entre 0-12 años para paliar el efecto del cierre de colegios, y para las labores de atención extraordinarias a personas dependientes:

Subvenciones para la contratación de servicios de cuidado de menores o personas dependientes debidas al COVID-19 (máximo de 1.000 euros por contrato a jornada completa)
Subvenciones para compensar los permisos no retribuidos o similares para el cuidado de menores o personas dependientes debidas al COVID-19 (máximo de 1.000 euros por unidad convivencial tomando como referencia 1 mes)

Comercio y hostelería
Ayudas para paliar los efectos por el cierre de establecimientos del pequeño comercio, la hostelería y similares (max. 1.000 euros tomando como referencia 1 mes)

Para concluir, los jeltzales ven necesario hacer llegar toda la información de forma correcta:

Información y asesoramiento a comercio y hostelería sobre subvenciones.
Sabiendo que se prolonga esta situación otros 15 días, informar adecuadamente a la ciudadanía sobre los servicios del ayuntamiento, identificando y utilizando los mejores canales. Es imprescindible informar sobre actividades que siguen prestando servicio: comercios abiertos, canales por los que se pueden realizar pedidos (whatsapp, teléfono, internet…)
Dirigir a la ciudadanía, en la medida de lo posible, al pequeño comercio, creando nuevas inercias, haciendo de la necesidad virtud, y sacando algo positivo de esta crisis.
Asesoramiento al comercio local sobre los servicios telemáticos que puede proporcionar para que puedan mantener su actividad en la medida de lo posible.
Los jeltzales han realizado esta batería de propuestas con el ánimo de beneficiar a la ciudadanía y con la esperanza de que sean acogidas positivamente por el equipo de gobierno, parq que entre todas y todos afrontemos esta crisis de la mejor manera posible.
COVID19ari AURRE EGITEKO HARTU DIREN NEURRIEN ONDORIOZ LAGUNTZA BEREZIA BEHAR DUTEN HERRITARREI ARRETA UDALEKO ZERBITZUEN BIDEZ EGITEA ESKATU DU EAJk

“Borondate onenarekin ere kalte egiteko arriskua ikusirik, ostiralean komunikabideen bidez ezagutu genuen boluntariotza lanaren inguruko hausnarketa bat eskatu dugu arreta presentziala egingo duen pertsonala behar bezala formatutakoa izatea beharrezkoa ikusten dugulako.
Bestelako neurriak ere eskatu ditu EAJ udal taldeak: igogailuak martxan jartzea eta merkatari, ostalari eta autonomoentzako laguntza lerro bat.

Gaur goizean bildu da Zumaiako Udaleko emergentzia mahaia, COVID19aren inguruko erabakiak hartzeko. Oier Korta EAJ udal taldearen bozeramaileak azaldu duenez, “ostegunean azaldu zizkigun alkateak gainerako taldeei udala hartzera zihoan lehen neurriak eta ostiraletik aurrera komunikabideen bidez izan dugu gainerako neurrien berri” hori horrela, Emergentzia Mahaian parte hartzea eskatu zuen Kortak eta gaurko mahaian parte hartzeko aukera eskertu du lehenik eta behin ospatutako bileran.

EAJk bere prestutasuna azaldu du ezohiko egoera honetan herritarren mesederako elkarlanean aritzeko eta kolektibo zaurgarrienei arreta egiteko azken egunotan hartutako erabakien inguruko bere ikuspegia azaldu du. “Borondate onenarekin ere kalte egiteko arriskua ikusirik, ostiralean komunikabideen bidez ezagutu genuen boluntariotza lanaren inguruko hausnarketa bat eskatu dugu” azaldu du Kortak. Asistentzia presentziala egingo duen pertsonala behar bezala formatutakoa izatea beharrezkoa ikusten dute jeltzaleek eta arreta hori egiteko “protokolo zehatzak ezarri behar dira, borondate onenarekin bada ere, birusa hedatzeko kateak ez sortzeko. Zentzu horretan, ez dugu uste zerbitzu hori Gaztetxeko gazte bati emandako telefono baten bidez kudeatzea egokiena denik”.

Horiek horrela, EAJk ondorengo ekarpenak egin ditu Emergentzia Mahaian:

Kolektibo zaurgarrienei arreta:

Udalak eta bereziki udaleko Gizarte Zerbitzuen sailak izan beharko luke arreta berezi horietan lidergoa, udaleko Gizarte Zerbitzuen ezagutza eta esperientzia ezinbestekoak baitira egoera honen gidaritza zuzen eramateko.

Hainbat udal zerbitzu eten direnez, zerbitzu horietako giza baliabideak krisi honetan Gizarte Zerbitzuei laguntza ematera bideratzea, sail honek egora dela eta izango duen gainkarga arintzeko.

Boluntario taldea osatzekotan, adibidez, Gurutze Gorriarekin elkarlanean egitea, erakundeak duen esperientziak bermatu lezakelako boluntario sareko kideen formazio eta funtzionamendu egokia eta baita beharrezko ekipamendua ere.

Janari banaketaren inguruan, Nagusilan elkarteak duen esperientzia baliatzea.

Igogailuak aktibatzea

Dirulaguntza lerro bat bideratzea, komertzio txiki, autonomo eta ostalariei laguntzeko.

EAJk zumaiarrei dei egin die erakundeetatik ezarritako neurriak errespeta ditzaten eta norberak bere burua zaindu dezan guztiona ere zaintzeko. “Boluntario sareetan parte hartzeko beren prestutasuna azaldu duten zumaiarrei eskerrak eman nahi dizkiegu. Eskertzen dugu Gaztetxeko gazteek azaldu duten prestutasuna eta animatzen ditugu bai gazteak eta baita zumaiarrak oro har boluntario lanetan jarraitzera, baina uste dugu guztion segurtasuna bermatzeko, lan honek ezinbestekoa duen esperientzia eta formakuntza dituzten erakundeek gidatu behar dutela sarea”.
EAJ-PNV SOLICITA QUE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE NECESITEN ESPECIAL ASISTENCIA POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA HACER FRENTE AL COVID19 SE DIRIJA DESDE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO
“Viendo el peligro de ocasionar perjuicio aun con la mejor de las intenciones, hemos solicitado que se realice una reflexión sobre el trabajo de voluntariado del que tuvimos noticias el viernes pasado a través de los medios de comunicación, ya que vemos necesario que el personal que ofrezca ayuda presencial está debidamente formada y protegida”.
Los jeltzales han solicitado, asimismo, otras medidas: la puesta en marcha de los ascensores y la habilitación de una línea de ayudas a comerciantes, hosteleros y autónomos.
Esta mañana se ha reunido la Mesa de Emergencia del Ayuntamiento de Zumaia para adoptar medidas con especto al COVID19. Según ha explicado el portavoz del grupo municipal Oier Korta “el alcalde convocó a todos los grupos municipales el jueves para informarnos de las primeras medidas adoptadas y a partir del viernes hemos tenido información a través de los medios de comunicación de algunas otras medidas”. Así las cosas, Korta solicitó participar en la Mesa de Emergencia convocada para hoy y ha agradecido al inicio de la misma que se haya posibilitado su participación.

EAJ-PNV ha mostrado su disposición a colaborar en la labor de asistir a la ciudadanía en esta situación extraordinaria y ha realizado algunas aportaciones. “Viendo el peligro de ocasionar perjuicio aun con la mejor de las intenciones, hemos solicitado que se realice una reflexión sobre el trabajo de voluntariado del que tuvimos noticias el viernes pasado a través de los medios de comunicación” ha explicad Korta. Los jeltzales ven imprescindible que las personas que ofrezcan ayuda presencial estén debidamente formadas y protegidas y para ofrecer dicha asistencia “se deben establecer protocolos exhaustivos para no crear cadenas de contagio de manera involuntaria y con la mejor de las intenciones. En ese sentido, no vemos correcto que un joven del Gaztetxe sea quien gestione las llamadas al teléfono de asistencia que se ha hecho público”.

Así las cosas, EAJ-PNV ha realizado las siguientes aportaciones en la Mesa de Emergencia:

Asistencia a los colectivos más vulnerables:

Debería ser el Ayuntamiento y, especialmente, su departamento de Servicios Sociales, quien lidere la atención especial, ya que la experiencia y el conocimiento del que dispone dicho departamento son necesarios para dirigir la situación correctamente.

Habida cuenta de que se han suspendido varios servicios municipales, se solicita que se destinen los recursos humanos de los servicios suspendidos a ayudar al departamento de Servicios Sociales y así aliviar su sobrecarga.

En el caso de que se cree una red de voluntarios, que se realice en colaboración con una entidad, por ejemplo, la Cruz Roja, con la experiencia necesaria para garantizar que dicha red tenga una correcta formación y funcionamiento, así como los equipamientos necesarios.

Con respecto a reparto de comida, aprovechar la experiencia de Nagusilan en este ámbito.

Reactivar los ascensores urbanos

Habilitar una línea de ayudas a comerciantes, hosteleros y autónomos

EAJ-PNV hace un llamamiento a las y los zumaiarras a respetar las medidas adoptadas por las diferentes instituciones para hacer frente al virus, ya que cuidándonos cada uno cuidaremos al conjunto de la sociedad. “Queremos agradecer a las y los zumaiarras que se han ofrecido a realizar trabajo voluntario. Damos las gracias a las y los jóvenes del Gaztetxe por la disposición que han mostrado y animamos tanto a los jóvenes como al resto de zumaiarras a seguir en esa línea, pero creemos que es imprescindible que la red de voluntarios la guie una entidad con la suficiente formación y experiencia para garantizar la seguridad de todas y todos”.
EAJ-PNVren adierazpena, alarma-egoeraren deklarazioari eta horrek Euskadin izango dituen ondorioei buruz

Argi eta garbi utzi nahi dugun lehen gauza da gure Alderdiak bat egiten duela eta konpromisorik irmoena duela Covid-19aren hedapena geldiarazteko hartu diren neurri guztiekin. Era berean, gure aitortza eta esker ona adierazi nahi diegu osasun arloko eta oinarrizko zerbitzuetako profesionalei, beren ezagutza guztia eta beren ahalegin guztiak
eskaintzen ari direlako eginbehar eta egoera latz hauetan.

Era berean adierazten dugu, orain eta hemen, beste edozein gauzaren gainetik, erakunde eta alderdi guztien lehentasuna, pandemia honi bat eginez eta era eraginkorrean aurre egitea dela, gainditzea lor dezagun; eta gizarte osoari helarazi nahi diogun mezua da esku onetan dagoela eta, beraz, agintari publikoen jarraibide eta aginduei men egin beharrean aurkitzen garela.

Uste osoa daukagu erakundeen arteko lankidetza, osasun sistemen arteko elkarlana eta herritarrekiko elkartasuna direla Koronabirusaren krisiaren ondorio larriei aurre egiteko modurik onena. Zentzu berean ,geure egiten ditugu Urkullu Lehendakariak egin dituen adierazpenak eta adierazten dugu ez gaudela ados bart gauean gure eskuduntzak bidegabeki eta justifikaziorik gabe inbaditzeko hartu zen erabakiarekin. Horregatik, Espainiako gobernuburu Pedro Sánchezi eskatu nahi diogu alarma-egoera dekretuaren erabilera proportzionatua egin dezala, Euskadiko agintari legitimoak eta Euskadi gure Herriaren eta Estatuaren arteko elkarbizitza sostengatu duen Autogobernua errespetatuz. Gure historian zehar , hainbatetan, egoera konplexuei aurre egin behar izan diegu eta denak gainditu ditugu Euskadiko Erakundeen jardunbide erabakigarriei esker. Oraingoan ere, horrela izango da. Euskadiko emakume eta gizonok konfiantza osoa daukagu gure erakundeetan, eta egoera honetan guri dagokiguna beraiek administratzea eta kudeatzea nahi dugu. Ateak irekita daude, jakina, tartean dauden erakunde guztiekiko koordinazio eta lankidetzarako, OMS-Osasunaren Munduko Erakundetik hasita eta udalik txikieneraino, erakunde guztien eskuduntzak errespetatuta.

Akordioa, koordinazioa eta lankidetza horiek egokiro eman dira krisi hau hasi zenetik. Hori dela eta, auzitan jartzen dugu alarma-egoeraren dekretuak egiten duen formulazioa, hau da, pandemia honi aurre egiteko modurik onena ahalmen eta botere guztiak Gobernu zentraleko pertsona gutxi batzuen esku jartzea dela planteatuz. Eskuduntza duenak, egoera hurbiletik ezagutzen duenak eta krisia orain are egokiro kudeatu duenak bide beretik jarraitu behar du. Horregatik guztiagatik eskatzen eta exijitzen dugu atzo ezagutzera eman ziren arauak bete daitezela Euskadiko osasun, segurtasun eta garraio sistemak eta tokian tokiko agintariak errespetatuz.

Bere garaian EAJ-PNV Alarma-, Salbuespen –eta Setio- Egoeren formulazioen kontra agertu zen. Gaur ere adierazi nahi dugu planteamendu horiek zalantzan jartzen ditugula.

Euskadiko gizartearentzat zigor bikoitz eta bidegabea izango litzateke, Covid-19aren erasoa pairatzeaz gain, krisi egoera honetan bere Autogobernuaren esparru handiak galtzea. Pedro Sánchezi eskatzen diogu bere ahalmen berriak kudea ditzala zuhurtasunez eta neurriz eta Euskadiko Autogobernua errespetatuz, osasunerako ondorio larriez gain, Euskadiko hiritarrok ez ditzagun pairatu behar inork nahi ez dituen ondorio politikoak.

Euzko Alderdi Jeltzalearen aldetik, Eusko Jaurlaritzari eta Euskadiko Erakunde guztiei gure babes osoa adierazten diegu eta beren erantzukizun eta eskuduntzak ahalik eta eraginkorren baliatzen jarraitzea eskatzen diegu Euskadin osasun egoera normala berrezartzerik izan dezagun. Gaur bertan, Lehendakariak, asmo eraikitzailearekin eta zintzotasun osoz, hainbat proposamen planteatu ditu pandemiaren kontra borrokatzeko eta ekonomian eta enpleguan izango dituen ondorio kaltegarriak arintzeko. Neurri horiek albait arinen abian jartzea eskatzen dugu. Amaitzeko, adierazi nahi dugu uste osoa dugula krisi honetatik irtengo garela eta ahalegin horretan gure Alderdiaren indar guztiak eskainiko ditugula.
Declaración de EAJ-PNV sobre la declaración del estado de alarma y sus consecuencias en Euskadi

La primera constatación que queremos realizar es la total adhesión y compromiso de nuestro partido con todas las acciones encaminadas a frenar la expansión del Covid-19, así como hacer público nuestro especial reconocimiento a las y los profesionales de la sanidad y los servicios esenciales que están dando lo mejor de sus conocimientos y su más intensa dedicación en esta
durísima tarea.


También consideramos que, aquí y ahora, la prioridad de instituciones y partidos, por encima de cualquier otra consideración, es afrontar unidos y de manera eficiente esta pandemia, de modo que podamos superarla, así como transmitir a la sociedad que está en buenas manos y que, por ello, debe seguir y observar las instrucciones y directrices de las autoridades públicas.

Creemos firmemente que la colaboración entre instituciones, la cooperación entre sistemas sanitarios y la unión con la ciudadanía son la mejor manera de enfrentarse a las graves consecuencias que está teniendo la crisis del coronavirus. Hacemos nuestras las declaraciones del Lehendakari Urkullu y mostramos nuestra disconformidad con la abusiva e injustificada invasión competencial anunciada anoche. Por ese motivo, reclamamos al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que haga un uso proporcionado del decreto de estado de alarma. Un uso que, sobre todo, sea respetuoso con las legítimas autoridades vascas y el Autogobierno que ha sustentado la convivencia en Euskadi y de nuestro País con el Estado. A lo largo de nuestra reciente historia, hemos hecho frente a complejas situaciones y las hemos superado desde la acción decidida de las Instituciones Vascas. Ahora también va a ser así. Vascos y vascas confiamos en nuestras instituciones y queremos que sean ellas las que nos administren, también en la presente situación. Abiertas por supuesto a la concertación, coordinación y cooperación con todas las instituciones implicadas, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el ayuntamiento más pequeño, respetando las competencias de todas ellas.

Concertación, coordinación y cooperación que ya se estaban produciendo de manera satisfactoria desde que empezó la crisis. Es por eso que ponemos en duda que la formulación que hace el decreto de estado de alarma, recentralizando y concentrando todas las atribuciones en las manos de unas pocas personas del Gobierno central, sea la mejor manera de enfrentarse a la pandemia. Quien es el competente, quien conoce el terreno y quien hasta ahora ha gestionado satisfactoriamente la crisis debe seguir haciéndolo. Por todo ello, pedimos y exigimos que las estipulaciones ayer conocidas se cumplan con total respeto al sistema sanitario, de seguridad y de transporte de Euskadi y a sus respectivas autoridades.

En su día, EAJ-PNV se opuso a la promulgación de la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Hoy volvemos a expresar nuestras dudas sobre su concepción.

Sería un doble e injusto castigo para la sociedad vasca que, además de sufrir especialmente el ataque del Covid-19, pierda por el camino importantes ámbitos de Autogobierno. Exhortamos a Pedro Sánchez a que gestione sus nuevas atribuciones con prudencia, equilibrio y respeto al Autogobierno vasco, para que las vascas y los vascos no tengamos que lamentar que a los ya de por sí graves efectos para la salud se unan consecuencias políticas indeseables para todas y todos.

Desde el Partido Nacionalista Vasco animamos y respaldamos firmemente al Gobierno Vasco y a las Instituciones de Euskadi para que sigan ejerciendo sus responsabilidades y luchando de la manera más eficaz posible para restablecer cuanto antes la normalidad sanitaria en nuestro País. Hoy el Lehendakari, de manera constructiva y leal, ha planteado numerosas propuestas para luchar contra la pandemia y también para paliar los efectos negativos en la economía y el empleo. Pedimos que sean puestas en marcha cuanto antes. Finalmente, expresamos nuestra completa seguridad de que saldremos adelante de esta crisis, y empeñamos toda la capacidad de nuestro Partido en esa tarea.
Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta Euzkadi Buru Batzarraren adierazpena
Nazio Batuen Erakundeak (NBE) 1975ean Emakumeen Nazioarteko Eguna izendatu zuen martxoaren 8a dela eta, EAJ-PNVk aitortzen eta aldarrikatzen du emakumeen eta gizonen berdintasuna, giza eskubideaz gain, funtsezko eta beharrezko faktorea dela Euskadiko giza garapenerako, garapen sozialerako eta ekonomikorako

Berdintasuna giza eskubidea da, eta demokratiko jotzen den edozein gizartek errespetatu eta bultzatu egin behar du. Berdintasunak aukera ematen du emakumeek zein gizonek beren gaitasun guztiak garatzeko eta erabakiak genero-estereotipoek ezarritako mugarik gabe hartzeko.

Erabakiak hartzerakoan emakumeen eta gizonen partaidetza orekatua izatea aldez aurreko betekizuna da edozein gizarte demokratikotan. Hala adierazten da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Europako Gutunean, non era berean eskatzen baita gobernuek neurri guztiak har ditzatela eta beharrezko estrategiak abian jar ditzatela emakumeen eta gizonen ordezkaritza eta partaidetza orekatua sustatzeko erabaki, kudeaketa eta ordezkaritza eremu guztietan.

Euskadi aitzindaria izan da berdintasun-politikak bultzatzen. 2005ean Eusko Legebiltzarrak onartutako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea ezartzea aurrerapauso garrantzitsua izan zen gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorrerako bidean. Lege hori ezartzeari esker, besteak beste, nabarmen handitu dira euskal administrazio publikoek berdintasuna bultzatzeko egituretara bideratutako baliabide ekonomikoak, giza baliabideak eta baliabide materialak. Ildo beretik, administrazio horietan ugaritu egin dira berdintasun-planak, koordinazio-egiturak eta lankidetza-sareak, bai eta arlo horretan prestakuntza berezia duten enplegatu publikoak ere. Hala eta guztiz ere, eta urrats garrantzitsuak eman diren arren, egindako lan guztia ez da nahikoa izan giza eskubideen urraketa eta emakumeen diskriminazioa desagerrarazteko, horien gainean gauzatzen den indarkeria barne, hori baita haien adierazpenik larriena. Horregatik, EAJ-PNVk Lege horren aldaketa bultzatzen du, lege horrek lehenagotik aurreikusten zituen politikak eta jarduketak indartzeko eta egungo testuinguru juridiko-arauemaile eta sozialetik eratorritako behar berrietara egokitzeko, indarkeria matxistaren gaitza desagerrarazteaz gain.

Berriro ere aldarrikatzen dugu ezein emakumek ez duela tratu txarren biktima izan behar, eta inork edo ezerk ez duela justifikatzen emakume batenganako indarkeria baliatzen duen gizona.

Genero-desberdintasuna gizarte gisa aurre egin behar diogun erronka nagusietako bat bada, erronka hori gainditzeko, indarkeria matxistari amaiera emateko ahalegin guztiak egin behar ditugu, emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko gizartea kontzientziatzeko lana areagotuz, batez ere belaunaldi gazteenen eta gizonen artean, eta haren jatorria bereziki azpimarratuz: gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna.

Horregatik guztiagatik, EAJ-PNVk konpromiso hauek hartu ditu:

1. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreala eta eraginkorra lortzeko urrats sendoak ematen jarraitzea, balio-aldaketa sustatuz, norabide horretan aurrera egiten jarraitu ahal izateko.

2. Herritarrak kontzientziatzea berdintasunaren gizarte-balioaz eta horrek gizarte aurreratua lortzeko dituen ondorioez.

3. Emakumeen aurka ematen den edozein indarkeria mota salatzea.

4. Erakundeetatik berdintasun-politikak bultzatzen jarraitzea.

5. Prestakuntza gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko behar den funtsezko oinarria den aldetik, prestakuntza-plan bat garatu eta ezarri behar dugu gure kargu publikodunentzat.

6. Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzeko ekintzak garatzea, erantzunkidetasuna bultzatuz kontziliaziorako bide bakar gisa.

7. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna aldarrikatzen duten jarduerak edo ekintzak babestea, bai eta genero-indarkeriaren aurkako ekintzak eta ekimenak ere.

8. Gure alderdikideei, emakume zein gizonei, martxoaren 8a dela eta antolatutako ekitaldiekin bat egitera gonbidatzea.

Declaración de EAJ-PNV con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres

Con motivo del 8 de marzo, declarado en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Día Internacional de las Mujeres, EAJ-PNV reconoce y reivindica que la igualdad de mujeres y hombres es, además de un derecho humano, un factor fundamental y necesario para el desarrollo humano, social y económico de Euskadi

La igualdad es un derecho humano que cualquier sociedad que se denomine democrática debe respetar e impulsar. La igualdad permite que tanto mujeres como hombres puedan desarrollar todas sus capacidades y tomar sus decisiones sin limitaciones impuestas por estereotipos de género.

La participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones es un requisito previo en cualquier sociedad democrática. Así se afirma en la Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local, en la que se insta a que los gobiernos tomen todas las medidas y adopten las estrategias necesarias para promover una representación y una participación equilibradas de mujeres y hombres en todos los ámbitos de decisión, gestión y representación.

Euskadi ha sido pionera en el impulso de las políticas de igualdad. La implantación de la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres, aprobada por el Parlamento Vasco en 2005, supuso un avance importante en el camino hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Gracias a la implantación de esta Ley se ha conseguido, entre otros logros, incrementar significativamente los recursos económicos, humanos y materiales destinados por las administraciones públicas vascas a las estructuras de impulso de la igualdad. Asimismo, han proliferado en dichas administraciones los planes de igualdad, las estructuras de coordinación y las redes de colaboración, así como el personal empleado público con formación en la materia. A pesar de ello, y aunque se han dado pasos importantes, todo el trabajo desarrollado no ha sido suficiente para acabar con la violación de derechos humanos y la discriminación de las mujeres, incluida la violencia que sobre ellas se ejerce, que es su manifestación más grave. Es por ello que desde EAJ-PNV venimos impulsando la modificación de dicha Ley con el objeto de reforzar las políticas y actuaciones que ya entonces preveía y adaptarlas a las nuevas necesidades derivadas del contexto jurídico-normativo y social actual, además de erradicar la lacra de la violencia machista.

Proclamamos una vez más que ninguna mujer debe ser victima de maltrato, y que nadie ni nada justifica al hombre que emplea la violencia hacia una mujer.
Si la desigualdad de género representa uno de los principales retos que enfrentamos como sociedad, en la superación de ese desafío debemos volcar todos nuestros esfuerzos en poner fin a la violencia machista, intensificando la labor de concienciación social en el rechazo de la violencia contra las mujeres, especialmente entre las generaciones más jóvenes y entre los hombres, y haciendo especial hincapié en su origen: la desigualdad entre hombres y mujeres.

Por todo ello, desde EAJ-PNV nos comprometemos a:

1. Seguir dando pasos firmes para la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, fomentando el cambio de valores que nos permita continuar avanzando en esa dirección.

2. Concienciar a la ciudadanía del valor social de la igualdad y de sus implicaciones en la consecución de una sociedad avanzada.

3. Denunciar cualquier tipo de violencia que se dé contra las mujeres.

4. Seguir impulsando políticas de igualdad desde las Instituciones.

5. Toda vez que la formación es un pilar clave para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, desarrollar e implementar un plan de formación para nuestros cargos públicos.

6. Desarrollar acciones que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, impulsando la corresponsabilidad como única vía para la conciliación.

7. Apoyar las diferentes actividades o actos en los que se reivindique la igualdad entre mujeres y hombres, así como aquellas acciones e iniciativas en contra de la violencia de género.

8. Sumarnos e invitar a nuestra militancia, mujeres y hombres, a sumarse a los actos organizados con motivo del 8 de marzo.

NOTICIAS

Por qué no estamos de acuerdo con cubrir 3 plazas de cabo primero?
Siendo breves, porque eso no soluciona el problema de personal que tenemos en la policía local.
Como ya manifestamos en su día, no vemos necesaria la creación de 3 mandos intermedios, creemos que es suficiente, habida cuenta que ya tenemos un suboficial jefe de la policía municipal.

La creación de esos 3 puestos intermedios no soluciona loas dificultades que tenemos para cubrir los
turnos y la resolución de ese problema debería ser ahora mismo la prioridad. Como ya dijimos, somos favorables a realizar una profunda reflexión sobre el alto absentismo laboral que existe en la policía municipal y así lo solicitamos en su día, pero no se ha dado ningún paso en ese sentido.
Tenemos un problema con los agentes interinos y creemos que es más urgente buscar soluciones para ocupar las plazas de agentes que quedarán libres.

Debido a la formación específica, los problemas para cubrir las plazas de agentes no es un problema únicamente de Zumaia, pero nuestro cometido es solucionar los problemas de nuestro municipio. En la legislatura pasada, adopatamos medidas para aligerar la labor más administrativa de los agentes y que pudieran dedicar más tiempo a sus quehaceres más específicos.

● Se contrató una persona para tramitar las multas, hasta ese momento lo hacían los propios agentes.

● Con la instauración de la OTA, desde el 15 de junio al 15 de septiembre son los controladores de la empresa adjudicataria quienes se ocupan de controlar el estacionamiento, 6 controladores hasta 2019 y 11 controladores y un supervisor a partir de este verano.

El informe sobre el que se basa la decisión de crear 3 puestos de cabo primero dice que se ve necesaria esta medida para gestionar turnos de 4 agentes, pero ese mismo informa recoge que en la actualidad hay problemas para hacer turnos de 2 agentes, por tanto, ¿no sería prioritario garantizar primero que se puedan hacer turnos de un número suficiente de agentes? El debate sobre la necesidad de 3 mandos intermedios, en cualquier caso, debería ser posterior a esta solución. Parece que empezamos la casa por el tejado y creemos que lo prioritario sería construir unos buenos cimientos para la policía local.

Por otro lado, vemos la necesidad de adecuar la policía local de Zumaia a los modelos actuales de sociedad. En la legislatura pasada vimos la necesidad de renovar el edificio de la policía local y se redactó un proyecto que incluye vestuarios femeninos y masculinos. Desafortunadamente, de momento los vestuarios femeninos no se usarán, ya que no disponemos de agentes femeninas y creemos que esa es otra de las prioridades. Si queremos dar pasos hacia una igualdad real, las instituciones debemos dar ejemplo y el Ayuntamiento de Zumaia también debe dar pasos en ese sentido.

Por último, en cuanto al retraso en la exigencia del perfil lingüístico de los mandos intermedios, nos gustaría resaltar la actitud contradictoria de EH Bildu con respecto a las instituciones dependiendo de si está en el gobierno o en la oposición.
Tenemos claro que en la policía local, al tener relación directa con la ciudadanía, el idioma es un requisito importante, si bien, en caso de ser necesario para garantizar un servicio, creemos que se pueden flexibilizar los criterios, entendemos que garantizar el servicio es lo prioritario. Como ya hemos indicado, en este caso no vemos necesaria la creación de dichos puestos intermedios, pero más allá de este caso, estaríamos dispuestos a ser flexibles cuando la situación lo requiera. EH Bildu se muestra flexible con los criterios lingüísticos en este caso y quiere retrasar por dos años dicha exigencia para poder cubrir las plazas. Nos gustaría que siendo coherente fuera tan flexible con los demás como lo es consigo mismo.

Ruegos y preguntas
Queremos aprovechar este turno de ruegos y preguntas para traer al pleno una pregunta que ya realizamos en la comisión de urbanismo, ya que creemos que la ciudadanía tiene tanto derecho como nosotros a conocer su respuesta. En la comisión del 12 de diciembre preguntamos sobre los criterios con respecto a la retirada de pancartas, carteles y pinturas.

Nosotros obtuvimos una respuesta en la comisión, pero entendemos que la transparencia debe ser la base del buen gobierno y que la ciudadanía debe conocer dicha información, y así lo solicitamos al alcalde, que se mostró contrario a ello. La respuesta que se nos dio hablaba de plazos y excepciones bajo petición y entendemos que para poder hacer las peticiones es básico que la ciudadanía sepa que las puede realizar. Una parte de la respuesta que se nos dio llamó especialmente nuestra atención, cuando se nos dijo que “se permitirá siempre que el gobierno lo crea razonable y justo”.

Aunque no compartamos dichos criterios, los respetamos, ya que es competencia del alcalde, pero creemos que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que se ha decidido. Por tanto, solicitamos que se dé cuenta aquí, públicamente, de los criterios adoptados y que se matice, si se cree necesario, la respuesta que se nos dio en comisión.

BERRIAK

Zergatik ez gaude ados udaltzaingoan 3 agente lehen plaza
betetzearekin? Labur esanda, horrek ez duelako udaltzaingoan dugun pertsonal falta konponduko.


Bere egunean esan genuen bezala ez dugu beharrezkoa ikusten erdiko mandoen 3 postuen sorrera, bat

Zuzendaritzako erdi mailako postuak sortzeak ez ditu konpontzen txandak betetzeko egun dauden zailtasunak eta uste dugu hori dela lehenik eta behin konpondu beharreko arazoa. Esan genuen bezala, udaltzaingoan dugun absentismo altuaren inguruan hausnarketa sakon bat egitearen aldekoak gara eta horrela eskatu genuen lehen ere, baina ez da ezer aurkeztu horren inguruan.

Bitarteko udaltzainekin arazo bat dugu eta premiazkoagoa dela uste dugu hutsik geratuko diren udaltzain arrunt plazak betetzea.

Behar duten formakuntza espezifikoagatik, udaltzaingo plazak betetzeko arazoak ez daude Zumaian bakarrik, baina guri Zumaiako arazoak konpontzea dagokigu. Aurreko legealdian udaltzaingoak zituen ardura administratiboak arintzeko eta beren lana beraien betebeharretara bideratzeko pausoak eman genituen.

● Pertsona bat kontratatu zen isunak tramitatzeko, ordura arte udaltzainek beraiek tramitatzen zituzten.

● TAO zerbitzua indarrean sartu zenetik ekainaren 15tik irailaren 15rarte, kontrolatzaileen ardura da herri guztiko aparkalekuen gaia, 6 kontrolatzailetik 2019ko udara arte, esleitu den kontratu berria, 2019ko udaberrian 11 kontrolatzailera pasako da zerbitzua gehi arduradun bat.

3 udaltzain lehen postu sortzeko oinarri hartu den txostenak jasotzen du 4 udaltzaineko txandak kudeatzeko beharrezkoa ikusten dela postu horiek sortzea, baina txostenean bertan jasotzen da, baita ere, gaur egun 2 udaltzaineko txandak egiteko ere arazoak daudela, beraz, ez al da lehenik udaltzain nahikoa duten txandak osatzea bermatu beharko? Gero eztabaidatu beharko litzateke erdi mailako mandorik behar den ala ez. Uste dugu etxea teilatutik egiten hasi garela. Oinarri sendoak behar ditu lehenik eta behin udaltzaingoak eta horrek izan beharko luke lehentasuna.

Bestalde, Zumaiako udaltzaingoa egungo gizarte ereduetara egokitzeko beharra ere ikusten dugu. Udaltzaingoaren eraikina berritzea premiazko ikusi genuen aurreko legealdian, horregatik egin genuen proiektu berri bat eta proiektu berrian emakumezkoentzako eta gizonezkoentzako aldagelak egitea jaso zen. Zoritxarrez, momentu honetan daukagun plantillarekin emakumezkoen aldagela ez da erabiliko, udaltzaingoan emakumerik ez dugulako eta egoera hori aldatzea ere lehentasunetako bat dela iruditzen zaigu. Benetako berdintasunean aurrera egin nahi badugu ezinbestekoa ikusten dugu erakundeak eredu izatea eta Zumaiako Udalak ere neurriak hartu behar ditu bide horretan.

Eta azkenik, postuak jasotzen duen hizkuntza profilaren eskakizuna bi urte atzeratzearen inguruan, EH Bilduk oposizioan dagoenean eta gobernuan dagoenean erakundeekiko duen jarrera kontrajarria nabarmendu nahiko genuke.

Guk argi dugu udaltzaingoak herritarrei arreta zuzena egiten dionez, hizkuntza gai garrantzitsua dela, baina zerbitzua bermatzeko hizkuntza eskakizunarekin malguak izatea ezinbestekoa bada, ulertzen dugu lehentasuna zerbitzua bermatzea dela. Esan dugun bezala, ez dugu uste kasu honetan beharrezkoa denik, ez dugulako uste agente lehen bat baino gehiago behar denik, baina beharrezkoa den kasuetan malguak izateko prest geundeke. EH Bildu kasu honetan malgua izateko prest dago eta eskakizun hori atzeratu nahi du plazak bete ahal izateko. Gustatuko litzaiguke malgutasun hori bere buruari aplikatzen dion bezala, beste erakunde batzuetan horrelako kasuak daudenean ere izatea eta koherentziaz jokatzea.

Galde-erreguak Galde erreguen txanda honetara hirigintza batzordean egin genuen galdera bat ekarri nahi dugu, uste dugulako galdera honi erantzutea herritar guztiek merezi dutela. Abenduaren 12ko batzorde hartan galdetu genuen ea udal gobernuak ze irizpide dituen pintadak, pankartak eta kartelak kentzearen inguruan.

Guk jaso genuen azalpena, baina uste dugu gardentasunak gobernu onaren ikur izan behar duela eta herritarrek ere ezagutu behar dutela erantzun hori eta hala eskatu genion alkateari, baina berak ez zuen egoki ikusten. Erantzun horretan iraunaldiak eta eskaera bidezko salbuespenak aipatzen ziren. Gure iritziz eskaerak egiteko, herritarrek joku arauak zein diren jakiteko eskubidea daukate. Erantzunaren parte batek bereziki harritu gintuen: Pankarta baten iraunaldia luzatzeko “gobernuak arrazoizkoa eta justua ikusten badu baimenduko da” esan zitzaigunean.

Udal gobernuaren irizpideak konpartitzen ez baditugu ere, errespetatzen ditugu, alkatearen eskumenean bait dago. Baina herritarrek erabakitakoa ezagutzeko eskubidea dute. Beraz, eskatzen dugu irizpide horien berri hemen publikoki ematea eta eman zitzaigun erantzunean matizazioren bat egitea egoki ikusten bada.

 


izatearekin nahikoa izango litzateke, kontutan izanda ofizial-orde udaltzainburu postua ere badagoela.

POSTA BIDEZKO BOTOA-VOTO POR CORREO

Martxoaren 26ra arte egongo da zabalik Eusko Legebiltzarrerako posta bidezko botoa eskatzeko epeaPosta bidez bozkatu nahi duten euskal hiritarrek lehenengo eta behin Posta bulego batetara joan beharko dute eta bertan eskatu Euskadiko Hauteskunde erroldako inskripzioaren ziurtagiria
GEHIAGO


Apirilaren 5ean Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeetan posta bidezko botoa eman nahi duten euskal hiritarrek eskaria aurkeztu ahal izango dute martxoaren 26ra arte Estatuko edozein Posta bulegotan. Eman beharreko lehenengo urratsa izango da Euskadiko Hauteskunde erroldako inskripzioaren ziurtagiria. Ziurtagiri hori erabat ezinbestekoa da posta bidezko botoa emateko. Posta zerbitzuak aditzera eman duenez, eskari hau hautesle bakoitzak egin behar du, eskaria norberak egitea eragozten duen gaixotasuna edo ezintasuna medikuaren ziurtagiriarekin egiaztatzen denean salbu, eta kasu honetan hauteslearen izenean notario bidez edo kontsulatu bidez baimendutako beste pertsona batek egin ahal izango du. Eskabidea egiteko unean, interesdunek beren nortasuna egiaztatu behar dute. Horretarako, jatorrizko NANa, pasaportea edo gidabaimena aurkeztu behar diote posta-bulegoko langileari. Correos-ek Hautesle Erroldaren Bulegoko Probintzia Ordezkaritzetan entregatuko ditu jasotako eskabideak, eta horiek, martxoaren 16tik 29ra bitartean, posta bidezko botoa eman ahal izateko beharrezko dokumentazioa bidaliko diete eskatzaileei.

Abierto hasta el 26 de marzo el plazo para solicitar el voto por correo para las Elecciones al Parlamento VascoLas ciudadanas y los ciudadanos vascos que quieran votar por esta vía deben acudir a una oficina de Correos y solicitar el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral del País Vasco

Las ciudadanas y los ciudadanos vascos que quieran votar por correo en las Elecciones al Parlamento Vasco del 5 de abril pueden solicitar hasta el día 26 de marzo, en cualquier oficina de Correos del Estado, el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral del País Vasco. La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia. Según informa la propia Correos, esta solicitud debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad acreditadas mediante certificación médica oficial que impida la formulación personal de dicha petición, en que podrá ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente o consularmente. En el momento de formular la solicitud, las y los interesados deben acreditar su personalidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carné de conducir originales. Correos entregará las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales correspondientes de la Oficina del Censo Electoral, y estas enviarán a las y a los solicitantes, entre el 16 y el 29 de marzo, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

Zaldibarko ezbehar tragikoaren “erabilera doilorra” eginez alderdikide jeltzaleen kontra eragile politiko ezagunek abian jarri duten jazarpen-kanpaina salatu du EAJ-PNVk

Hamar bat batzoki agertu dira gaur goizean mezu iraingarriekin eta mehatxuekin eta sarbideak zarama poltsez eta gorotzez beterik

EAJ-PNVk salatu nahi ditu azken orduetan Bizkaiko eta Gipuzkoako hamar bat batzokik pairatu dituzten eraso faxista eta mafiosoak. Eraso horiek, argi eta garbi, iragan ostegunean Zaldibarko zabortegian erregistratu zen ezbehar tragikoaren ondoren euskal gizartean ezagun diren eragile politikoek buruzagi jeltzaleen eta alderdikideen kontra abian jarri duten jazarpen-kanpainaren barruan egin dira. EAJ-PNVk era berean deitoratu nahi du oraindik obra-hondakinen azpian jarraitzen duten langileen senide eta lagunentzat horren mingarri eta dramatiko gertatzen den egoerarekin eragile politiko batzuk egiten ari diren erabilpen doilor eta okerra.

Sabindarrak, Algorta, Sopela, Ugao, Galdakao, Zalla, Mungia, Elorrio, Basauri, Antiguo eta Altzako batzokietan egin dira eraso horiek. Antzeko patroia jarraitu dute guztietan. Ezezagunek jeltzaleen egoitzetako fatxadetan hainbat kartel jarri dituzte EAJ-PNVko agintariak eta alderdikide guztiak irainduz eta mehatxatuz. Halaber, sarbideetan zabor poltsak eta gorotzak bota dituzte.

EAJ-PNVk administrazio eskudunei eskatzen die hondakinen azpian dauden langile biak aurkitzeko lanetan jarrai dezatela, hori delako une honetan lanik premiazkoena eta presazkoena, eta behar besteko neurriak hartzen jarrai dezatela langileak lokalizatzeko lan horietan parte hartzen duten profesionalen bizia babesteko eta inguruan bizi diren pertsonen osasuna zaintzeko. Era berean, zabortegiaren jabe den enpresari exijitzen dio lankidetza,informazioa eta gardentasuna eskain ditzala zabortegian gertatu den luiziaren zioak eta gertakari horren inguruko erantzukizun guztiak argitzera begira.

EAJ-PNV DENUNCIA LA CAMPAÑA DE ACOSO A SU AFILIACIÓN LANZADA POR ACTORES POLÍTICOS RECONOCIBLES QUE ESTÁN HACIENDO “UN USO VIL” DEL TRÁGICO SUCESO DE ZALDIBAR


Una decena de batzokis amanecieron con mensajes insultantes y amenazadores en sus fachadas y con bolsas de basura y excrementos en sus accesos

EAJ-PNV quiere denunciar los ataques de tinte fascista y mafioso que han sufrido en las últimas horas una decena de batzokis en Bizkaia y Gipuzkoa, agresiones que se enmarcan dentro de la campaña de acoso a sus dirigentes y a su afiliación orquestada y alentada por actores políticos reconocibles de la sociedad vasca con motivo del trágico suceso registrado el pasado jueves en el vertedero de Zaldibar. EAJ-PNV lamenta el uso vil y torticero que distintos agentes políticos están haciendo de un episodio tan dramático y tan doloroso para los familiares, amigos y allegados de los dos trabajadores que permanecen bajo los escombros.

Los batzokis de Sabindarrak, Algorta, Sopela, Ugao, Galdakao, Zalla, Mungia, Elorrio, Basauri, Antiguo y Altza han sido objeto de los citados ataques. Siguiendo un patrón similar, desconocidos han colocado en las fachadas de las sedes jeltzales diversos carteles que recogían amenazas a insultos para la dirigencia y el conjunto de la militancia de EAJ-PNV. Asimismo, bolsas de basura y excrementos han sido arrojada frente a las puertas de acceso

EAJ-PNV insta a las administraciones competentes a que continúen con las labores de rescate de los dos trabajadores sepultados bajo los escombros, que es en estos momentos la tarea más urgente y apremiante, y a que sigan adoptando las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida de los profesionales que participan en esas tareas de localización de los operarios y para preservar la salud de las personas que residen en la zona. Exigimos asimismo la máxima colaboración, información y transparencia a la empresa propietaria del vertedero, indispensable para el esclarecimiento de las causas del derrumbe del vertedero y la depuración de todas las responsabilidades que del mismo pudieran derivarse.

CARROÑERISMO


A la espera de que las y los expertos avancen en el estudio de las causas (y soluciones) del terrible suceso registrado en el vertedero de Zaldibar, pocas son las explicaciones técnicas que en este momento nos pueden ofrecer las instituciones salvo las conclusiones de la reunión de coordinación.

Queda claro que el vertedero no es competencia ni del Gobierno Vasco ni de la Diputación Foral de Bizkaia ni de ninguna otra institución, sino de una empresa privada (Verter Recycling), y sus propietarios o directivos son los últimos responsables de lo ocurrido. Hasta la fecha nadie ha demostrado que lo ocurrido se deba a la dejadez, a la incompetencia o a la inacción de las instituciones que, en efecto, deben velar por el cumplimiento de la legalidad y de las normativas vigentes. De hecho un Juzgado de Durango ya ha abierto diligencias previas por presuntos delitos medioambientales y laborales contra la citada empresa.

Por ser tremendo el drama de las familias de Joaquín y de Alberto, a las que desde estas líneas les mando un fuerte y solidario abrazo), sin duda se les debe apoyar y arropar. Por ser lógica y comprensible la preocupación por la salud de las personas que habitan en la zona y por el medio ambiente, me resulta más obsceno y vomitivo -si cabe- el carroñerismo político y mediático con el que algunos partidos políticos y ciertos Medios están tratando de utilizar este fatal accidente como un mero elemento de desgaste electoral (en este caso, indisimuladamente, contra el Lehendakari Urkullu).

De hecho, la oposición le acusa de querer correr una cortina de humo. Es muy triste comprobar la utilización partidista que se está haciendo de la fatalidad de esta tragedia, cuando todavía no se ha podido localizar a los dos trabajadores desaparecidos.

Sobra demagogia y hace falta colaboración.

Y no todo vale en política… Podemos contemplar desde informaciones falsas hasta intencionadas omisiones. Creo que no es el momento de perder el tiempo en enzarzarnos porque lo importante es centrar todos los esfuerzos en el rescate de los trabajadores sepultados y garantizar la seguridad en la zona. Ya tendremos tiempo para matizar que La alcaldesa que autorizó el vertedero, otorgándole las Licencias municipales de apertura y actividad, no era otra más que Arantza Baigorri (de EH-Bildu), o para matizar que la Consejera del Gobierno vasco que en su día autorizó la concesión lo fue Esther Larrañaga (Entonces en Eusko Alkartasuna, formación posteriormente integrada en EH-Bildu). Y digo esto porque quienes con mayor saña se han empeñado en politizar interesadamente todo este triste asunto no es otra formación más que EH-Bildu.

Pero ya hablaremos de ello con mayor detalle. Ahora, insisto, lo prioritario debe ser únicamente encontrar a Joaquín y a Alberto (y hacerlo con todas las garantías de seguridad para todas las personas que participan en su búsqueda) así como garantizar la seguridad de las y los vecinos de la zona que, a su vez, han convocado movilizaciones porque dicen tener miedo. Y es normal… Una inquietud perfectamente comprensible. En este sentido, me consta que se está midiendo permanentemente la calidad del aire y el agua y que se está informando puntualmente a la ciudadanía.

Como no pudiera ser de otra manera.

BERRIAK

Santanok eta PSEk EAJ-PNVrekiko akordioa alde bakarretik hautsi dute udal aurrekontuak EH Bildurekin eta Elkarrekin-Podemosekin adostuz
Denbora igarota agerian geratu da ez Santanok ez PSEk ez dutela akordiorik nahi EAJrekin Irunen ez orain ez lehen.

EAJk eta PSEk 2019ko ekainean izenpetutako akordioak udal aurrekontuen onarpena negoziaketa bitartez bermatzera lotzen ditu bi alderdi politikoak. “Udalerri batean akordiorik lortzen ez bada, bi alderdietako lurralde zuzendaritzek esku hartuko dute konponezinak bideratzeko eta akordioa bermatzeko.”

Santanok eta PSEk, bakoitzak bere eremuan, udalerrian eta, hala behar balitz, lurralde mailan, EAJrekin negoziatzeko nahitaezko betebeharrari bizkarra emanez, EH Bildu eta Elkarrekin-Podemosekin aurrekontu-akordio itxiak aurkeztu dituzte, hitzartutako arauaren aurka joz bete-betean.

Nabarmenki egiaztatua geratu da baita ere EH Bilduren eta Elkarrekin-Podemosen jarrera politikoaren izaera taktiko eta gezurtia 2019ko udal hauteskunde ostean alkatea izendatzeko aldian.

EH Bilduk eta Elkarrekin-Podemosek Santanoren aldeko hautua egin dute.

EAJ-PNVk
Ituna jarraitzeko lurralde mailako batzordea deitzen du, Santano jaunak eta bere udal taldeak Irungo Udalean eragindako egoera aztertzeko.
Bitartean, bere udal taldeak Aurrekontuei aurkeztutako zuzenketa guztiei eta botoari eutsiko die.


Santano y el PSE han roto unilateralmente el acuerdo con el PNV al acordar los presupuestos municipales con EHBildu y Elkarrekin-Podemos

El tiempo ha demostrado que Santano y el PSE no querían ni quieren acuerdos con el PNV en Irún.

El acuerdo suscrito por PNV y PSE en Junio del 2019 obliga a ambas formaciones políticas a garantizar mediante la negociación la aprobación de los presupuestos municipales tras un proceso negociador. “En el caso de no alcanzarse un acuerdo a nivel local, las direcciones territoriales de ambos partidos se comprometen a intervenir con el objeto de encauzar las diferencias y garantizar el acuerdo”.

Santano y el PSE, saltándose la obligación inexcusable de negociar con el PNV en sus distintos ámbitos, local y territorial, si fuera necesario, presentan acuerdos presupuestarios cerrados con EHBildu y Elkarrekin-Podemos, contraviniendo clamorosamente la norma acordada.

Ha quedado también acreditado con meridiana claridad el carácter táctico y falaz de la posición política de EHBildu y Elkarrekin-Podemos en la fase de designación del alcalde tras las elecciones municipales de 2019.

EHBildu y Elkarrekin-Podemos optan por Santano.

El PNV

1º- Convocará la comisión de seguimiento del Acuerdo a nivel territorial para tratar la situación creada por la actuación del Sr. Santano y su grupo municipal en el Ayuntamiento de Irún.

2º- Entretanto, mantendrá la defensa y voto de la totalidad de las enmiendas presentadas por su grupo municipal al Presupuesto.

GIPUZKO BURU BATZARRA

NOTA DE PRENSA.-GRUPO MUNICIPALDE EAJ-PNV DE ZUMAIA

LA APUESTA POR EL TRABAJO EN COLABORACIÓN ESTÁ DANDO SUS FRUTOS EN LA EDUCACIÓN

● En la legislatura pasada cambiamos la forma de trabajar en el ámbito de la educación, trabajamos de manera coherente y eficaz y buscamos el trabajo en equipo y la implicación, y en cada obra o mejora tuvimos en cuenta la opinión y los deseos de la comunidad educativa.

● El patio de Aita Mari no será la única alegría a corto y medio plazo, esta apuesta por el trabajo en equipo seguirá dando frutos, la cubierta del frontón de Sagarbide, el nuevo edificio para el alumnado de la ESO... pero si queremos seguir cosechando esos frutos a largo plazo, deberemos seguir sembrando y fomentando la colaboración tanto en la educación como en otras áreas.

Según ha anunciado el Ayuntamiento de Zumaia, se prevé que comiencen hoy las obras del patio del
edificio Aita Mari de la Herri Eskola. Una noticia que nos alegra mucho, sin duda, ya que supondrá que se materialice este proyecto fruto del trabajo en colaboración con la comunidad educativa. En 2018 pedimos a la asociación de padres y madres y a la dirección de la Herri Eskola, que colaboraran en la definición del patio y la cubierta del mismo aportando su punto de vista. La comunidad educativa mostró así su deseo de adaptar el patio a los nuevos modelos pedagógicos, naturalizándolo, y pusimos en marcha para el 2019 tanto el proyecto como los recursos económicos necesarios para llevarlo a cabo. Por tanto, nos alegramos enormemente de que en estos primeros días de 2020 vayan a comenzar las obras. 

Las y los zumaiarras nos dieron la oportunidad de dirigir el ayuntamiento en la legislatura pasada, cometido que abordamos con mucha ilusión y, aunque éramos nuevos en la gestión municipal, teníamos claro desde el inicio que nuestro trabajo debía basarse en la eficiencia y el trabajo en equipo. Por ello nos esforzamos en fomentar la colaboración, tanto con personas y colectivos de Zumaia como con administraciones de ámbito supramunicipal. Creemos que el ejemplo más claro de esto es el trabajo realizado en la educación. Las obras que se van a llevar a cabo en el patio del edificio Aita Mari de la Herri Eskola son fruto de dicha colaboración, pero no son ni serán los únicos frutos.

En la legislatura pasada cambiamos la forma de trabajar en el ámbito de la educación y nuestra intención es seguir trabajando para que este cambio tenga continuidad. Trabajamos de manera coherente y eficaz e impulsamos el trabajo en equipo y la implicación y extendimos esa forma de trabajar a todos los ámbitos de la educación, en cada obra o mejora tuvimos en cuenta la opinión y los deseos de educadoras y educadores, madres y padres y profesorado. De esa manera realizamos, entre otras, las obras de mejora acometidas en la eskola txikia o en Arrangoleta, escuchando y atendiendo las necesidades de la comunidad educativa y así lo hicimos también en este caso, en el proyecto del patio de Aita Mari. Pero esa colaboración la llevamos más allá de Zumaia, hasta instituciones supramunicipales, como el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, con la intención de fomentar esa colaboración con la comunidad educativa en los proyectos en los que dichas instituciones fueran competentes, ejemplo de ello son la escuela de Oikia, así como los proyectos de la cubierta del frontón de Sagarbide y el nuevo edificio de la Herri Eskola para alumnado de la ESO.

El patio de Aita Mari, por tanto, no será la única alegría a corto y medio plazo, esta apuesta por el trabajo en equipo seguirá dando frutos. Pero si queremos seguir cosechando esos frutos a largo plazo, deberemos seguir sembrando, fomentando la colaboración tanto en la educación como en otras áreas, entre las personas y colectivos que forman nuestro municipio y también con otras administraciones. Ese será nuestro camino también en esta legislatura y esperamos que sea también el del nuevo equipo de gobierno, porque creemos que es imprescindible construir el futuro de Zumaia entre todas y todos.

PRENTSA OHARRA.- ZUMAIAKO EAJ-PNV UDAL TALDEA.-

ELKARLANAREN ALDE EGINDAKO APUSTUA BERE FRUITUAK EMATEN ARI DA HEZKUNTZAN

● Hezkuntza alorrean lan egiteko modua aldatu genuen aurreko legealdian, modu koherente eta eraginkorrean eta elkarlana eta inplikazioa bilatuz aritu ginen, egin beharreko lan edo hobekuntza guztietan, hezitzaile, irakasle eta gurasoen iritzi, behar eta eskaerak aintzat hartuta.

● Aita Mariko patioa ez da izango epe motz edo ertainean izango dugun berri pozgarri bakarra, elkarlanaren alde egindako apustuak bere fruituak ematen jarraituko du, Sagarbideko frontoiaren estalpea, Herri Eskolako DBHko ikasleentzako eraikin berria…, baina epe luzera ere fruitu horiek jasotzen jarraitu nahi badugu, ereiten jarraitu beharko
dugu, hezkuntzan eta baita beste alorretan ere elkarlana sustatuz.
 

Zumaiako Udalak iragarri duenez, Herri Eskolako Aita Mari eraikineko patioko lanak gaur hastea dago aurreikusita. Berri pozgarria da guretzat zalantzarik gabe, hezkuntza komunitatearekin elkarlanean landu genuen proiektua gauzatzera doalako. 2018an guraso elkarteari eta eskolako zuzendaritzari beren ikuspuntutik jolastokia nahiz estalpea definitzeko eskatu genien eta hala egin zuten. Jolastokia egungo pedagogi ereduetara egokitu eta naturalizatzeko nahia azaldu zuten eta 2019rako martxan genituen bai proiektua eta baita proiektua gauzatzeko beharrezkoak ziren baliabide ekonomikoak ere. Poztekoa da, beraz, 2020ko lehen egun hauetan hastekoak direla jakitea.

Aurreko legealdian zumaiarrek udal gobernua gidatzeko aukera eta ohorea eman zigutenean, ilusioz heldu genion gure lanari eta udal kudeaketan berriak baginen ere, argi genuen, hasiera hasieratik, gure lanaren oinarriek elkarlana eta eraginkortasuna izan behar zutela. Horregatik ahalegindu ginen Zumaiako norbanako nahiz kolektiboekin, baita udalaz gaindiko erakundeekin ere, elkarlana bilatzen. Horren adibiderik nabarmenena hezkuntzan egindako lana dela uste dugu. Aita Mariko jolastokian egingo diren lanak elkarlan horren fruitu dira, baina ez dira fruitu bakarrak izan ezta izango ere. Hezkuntza alorrean lan egiteko modua aldatu genuen aurreko legealdian eta aldaketa horrek jarraipena izan dezan lanean jarraitzea da gure asmoa.

Modu koherente eta eraginkorrean eta elkarlana eta inplikazioa bilatuz aritu ginen eta lan egiteko modu hori, hezkuntzako alor guztietara hedatu genuen, egin beharreko lan edo hobekuntza guztietan, hezitzaile, irakasle eta gurasoen iritzi, behar eta eskaerak aintzat hartuta. Hala egin genituen, besteak beste, eskola txikian edota Arrangoletan egindako hobekuntzak, hezkuntza komunitatearen beharrei entzunez eta erantzunez eta hala egin genuen baita Aita Mariko jolastokiko proiektu hau ere. Elkarlan hori udalaz gaindiko erakundeetara ere zabaldu genuen eta Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak ziren proiektuetan ere Zumaiako hezkuntza komunitatearekin elkarlana sustatu eta harremanetarako bideak jarri genituen, horren adibide dira Oikiako Eskola eta baita proiektu fasean landu genituen Sagarbideko frontoiaren estalpea eta Herri Eskolako DBHko ikasleentzat eraikin berria ere.

Aita Mariko patioa, beraz, ez da izango epe motz edo ertainean izango dugun berri pozgarri bakarra, elkarlanaren alde egindako apustuak bere fruituak ematen jarraituko baitu. Epe luzera ere fruitu horiek jasotzen jarraitu nahi badugu, ereiten jarraitu beharko dugu, hezkuntzan eta baita beste alorretan ere, elkarlana sustatuz gure herria osatzen duten norbanako eta komunitateekin eta, noski, gure herrian eskuduntzak dituzten gainerako erakundeekin ere. Aurreko legealdian bezalaxe oraingoan ere hori izango da gure bidea eta udal gobernu berriarena ere horixe izatea nahi genuke, Zumaiaren etorkizuna elkarlanean eraikitzea ezinbesteko dela uste dugulako.

REVISTA DE PRENSA

Sinrazones de una huelga general sobre las pensiones
Mientras se anuncian otras medidas que repercutirán en la mejora de las pensiones públicas, entre ellas la nueva subida del SMI, persiste el redoble de tambores de una huelga que va en dirección contraria a la realidad
 Luis Alejos.- (sociólogo y pensionista)
DIARIO DEL NORTE.-La realidad siempre es compleja. El mismo argumento no sirve para explicar
dos realidades distintas. Antes o después el planteamiento falla. Es el caso de la huelga general promovida en Euskadi y Navarra por la corriente de pensionistas vinculada a la izquierda abertzale. Comenzó a gestarse con un gobierno monocolor, que reiteradamente incumplió sus promesas en materia de pensiones. Se llevará a cabo mucho después, recién constituido un gobierno de coalición que integra a responsables políticos favorables al movimiento de pensionistas.

En el nuevo gobierno hay una cartera específica para gestionar la Seguridad Social, significa reconocer la relevancia del Sistema Público de Pensiones. En la primera reunión ministerial se ha decidido revalorizar las pensiones en función de la subida de los precios. Supone no volver a perder poder adquisitivo. Mientras se anuncian otras medidas que repercutirán en la mejora de las pensiones públicas, entre ellas la nueva subida del SMI, persiste el redoble de tambores de una huelga que va en dirección contraria a la realidad. La cuestión es saber si el análisis de la realidad referente a la huelga fallaba antes, falla ahora o ha sido falso siempre.

Una huelga promovida por pensionistas

Los pensionistas pueden participar en huelgas de consumo, pero nunca secundar una huelga laboral. En consecuencia, no parece razonable que impulsen una huelga que deben efectuar trabajadores y trabajadoras en activo. Sobre todo siendo la retribución media de las pensiones en el País Vasco superior al SMI que cobran miles de personas con empleos precarios en la hostelería y el comercio, los sectores más vulnerables a la acción de los piquetes. Son hechos que en vez de favorecer la solidaridad mutua, intensifican los reproches que ya se oyen, acusando a los pensionistas de insolidaridad con las generaciones más jóvenes.

Una de las claves del movimiento de pensionistas era su autonomía respecto a los sindicatos. Las centrales sindicales apoyaban las movilizaciones sin condiciones, ahora se invierten los términos: el sector nacionalista del movimiento de pensionistas facilita la intervención de sindicatos afines, les cede la iniciativa. Citar a sindicatos en las concentraciones era motivo de protesta, ahora se convierten en redentores de la causa de las pensiones, pese a ser parte del problema. Lo mejor que los sindicatos vascos podrían hacer a favor de las pensiones públicas es dejar de negociar planes de pensiones de empleo (EPSV), que además de competir con el sistema de reparto, agudizan las desigualdades sociales, favoreciendo que las rentas salariales altas tengan, además de una pensión elevada, otra complementaria. 

La cadena cede por el eslabón más débil

Al surgir el movimiento de pensionistas se advirtió que uno de los riesgos a los que estaba expuesto era, como ocurrió tiempos atrás con otros movimientos sociales, que el sector nacionalista pretendiese trasladar sus aspiraciones soberanistas a la lucha en defensa de las pensiones públicas. La presión en esa dirección ha sido constante, procurando circunscribir las movilizaciones al ámbito territorial de Euskadi y Navarra, o reclamando al Gobierno Vasco medidas de competencia estatal. Entretanto se crearon las condiciones precisas para lograr la hegemonía dentro del movimiento de pensionistas. Basta ampliar la presencia de esa corriente en una asamblea de participación voluntaria, donde no hay criterios de representación, pasando luego a someter a votación las decisiones que inicialmente se tomaban por consenso.

Al aumentar la asamblea con miembros de la misma asociación se rompe el equilibrio interno. Las demás organizaciones reclaman volver a los orígenes, basados en la unidad en la pluralidad y la toma de decisiones por unanimidad. Al no conseguirlo, se renuncia a participar en las votaciones, de forma que las decisiones las toman por unanimidad quienes comparten los criterios de la corriente abertzale. Así se aprueba en Bizkaia la participación en la huelga general, programando la correspondiente campaña y creando comités de huelga. El resto de asociaciones, siendo mayoría, quedan al margen de las decisiones, optando por anunciar públicamente su disconformidad con la huelga general del 30 de enero.

La situación de tensión descrita corresponde a Bizkaia. En Gipuzkoa las relaciones son más fluidas, se reconoce la pluralidad, manteniendo la interlocución entre asociaciones. En Araba y Navarra la capacidad de movilización es menor. Así pues, la convocatoria de una huelga general de motivación soberanista pone a prueba la fortaleza y la capacidad de supervivencia del movimiento de pensionistas. Se debería tomar en consideración ese gran riesgo. Mientras en las concentraciones de Bilbao la mayoría de las intervenciones son para publicitar la huelga, en las de Barakaldo se evita cualquier referencia a favor o en contra de la huelga.
Balance de dos años de movilizaciones

La bandera que sacó a la calle en enero de 2018 al colectivo de pensionistas fue la oposición al 0,25 %. Esa lucha de resistencia consolidada como movimiento social ha posibilitado que en los dos últimos años el poder adquisitivo de las pensiones se haya mantenido o mejorado. La ley que implantó el 0,25 % ya está derogada. El Gobierno acaba de aprobar la revalorización anual de las pensiones en base al IPC. Está previsto aplicar una subida superior para las pensiones más bajas. Falta el blindaje constitucional o por ley. El balance es positivo, pero insuficiente.

Aunque el Gobierno tenga voluntad de impulsar medidas progresistas, las movilizaciones continuarán, enarbolando ahora la bandera de la pensión mínima. Se trata de una demanda de alcance solidario que contribuirá a reducir la brecha de género, provocada sobre todo por las míseras pensiones de viudedad. Sin abandonar la consigna de los 1.080 euros de pensión mínima, la reivindicación inmediata debería ser la equiparación con los 900 euros del salario mínimo, a fin de lograr las mejoras previstas durante la actual legislatura.
Fantasías, delirios y desvaríos

Una huelga general tiene un esquema muy preciso: consiste en echar un pulso al gobierno de turno, con un objetivo concreto, asumido por el colectivo afectado. Esos requisitos los cumple la huelga de las pensiones de Francia y los incumple la montada en Euskadi por pensionistas independentistas. Para empezar, no se quiere reconocer que es una huelga contra el gobierno, pues coincide con la ofensiva declarada por la derecha apocalíptica. La incoherencia llega al extremo de congratularse de la existencia de un gobierno de izquierdas, añadiendo que se trata de una huelga de apoyo a ese mismo gobierno, frente al acoso de la derecha.

Una huelga general no es una acción reivindicativa más, conlleva sacrificios para quienes tienen que soportar sus consecuencias. Tampoco es un acto épico, pero la siguen sacralizando sectores que se reclaman de izquierdas. No importa quién la convoque, cuáles sean sus objetivos reales, ni sus repercusiones políticas y sociales. Sorprende que el sindicato ELA, mayoritario en Euskadi, se implique en una huelga general que responde a los intereses electorales y la práctica política habitual de la izquierda abertzale. Desconcierta que EH Bildu suba a la tribuna del Congreso de Diputados para facilitar la constitución del nuevo gobierno y al mismo tiempo utilice esa plataforma para proclamar una huelga contra ese mismo gobierno.

Hay gente que considera justificada cualquier acción decorada con simbología radical, que por suerte en Euskadi ya sólo es verbal. Es un pretendido radicalismo que no aguanta la comparación con la lucha sindical de Francia, donde llevan 40 jornadas de paro en los transportes públicos y 5 manifestaciones en todo el país. Aquí cabe dudar de la efectividad que pueda tener una huelga unilateral en un espacio territorial tan reducido.

Hay casos paradójicos, como el de la CGT. Su manifiesto comienza así: “Que esta convocatoria se produce por una decisión unilateral de sus dos convocantes, al margen de la Coordinadora de Pensionistas Vascos y lo que es peor, con algunas diferencias en sus reivindicaciones. Entre esas diferencias destaca una reivindicación de soberanía que, siendo respetable y propia de sus convocantes, no es compartida como tal por el conjunto del Movimiento de Pensionistas”. De tal postura cabría esperar un distanciamiento, pues no: “la CGT-LKN participará en apoyo de las manifestaciones y actos convocados en esa jornada del 30 de Enero…”.

La huelga general impulsada por la izquerda abertzale con el apoyo incondicional de ELA y de otros colectivos, no tiene como destinatario exclusivo al Gobierno central. También va dirigida a los gobiernos del País Vasco y de Navarra. En Euskadi la campaña previa ha coincidido con las conversaciones para renovar el estatuto de autonomía y la negociación presupuestaria. En los dos casos EH Bildu ha rechazado cualquier posibilidad de acuerdo. Entretanto, se acerca la convocatoria de elecciones autonómicas, es probable entre en campaña esa huelga.

Apoyos no faltan, o tal vez sí. Habría que saber si suma o resta contar con la solidaridad de la Federación Sindical Mundial, reliquia de los antiguos sindicatos del bloque socialista, que se declara marxista – leninista y se define como la internacional de los sindicatos rojos. Por si acaso, los reproches a la Coordinadora Estatal de Pensionistas ( COESPE) por apoyar la huelga francesa e ignorar la de Euskadi, van acompañados de un llamamiento a la lucha dirigido a los pueblos del Estado, obviando en este caso la terminología soberanista. Es la primera vez que se hace referencia a coordinar y compartir movilizaciones conjuntas.
A la huelga, sin tregua. El día después

Cien días antes de constituirse este Gobierno ya estaba programada la huelga. La semana anterior a la formación del equipo ministerial, sin esperar siquiera a conocer su composición, se registra la convocatoria oficial. No habrá tregua, de la misma forma que las derechas no concederán los cien días de cortesía parlamentaria habitual. No habrá tregua, pero en cuanto tome posesión del cargo el Ministro de la Seguridad Social, recibirá una solicitud de entrevista cursada por quienes promovieron la huelga. Hasta ahí llegan la incoherencias.

La huelga del 30 de enero en Euskadi y Navarra es un castigo al Gobierno de Sánchez e Iglesias. Una ofensa a la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que tuvo la valentía de denunciar en el Pacto de Toledo el intento de aplicar medidas contrarias a los intereses del colectivo de pensionistas. Es un desprecio al Ministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá, que además de defender la revalorización de las pensiones, reclama pasar los gastos y cubrir el déficit de la Seguridad Social con cargo a los presupuestos. Son las medidas necesarias para garantizar su viabilidad.

El 31 de enero se proclamará el éxito de la huelga general, siendo desmentido por los datos oficiales. Más allá de la habitual guerra de cifras, preocupa saber qué ocurrirá a partir de esa fecha. Dando por hecho que proseguirán las movilizaciones y que necesariamente deben ser unitarias, lo sensato sería reconocer el pluralismo, volviendo al funcionamiento por consenso. En el peor de los casos podría ocurrir, como en épocas pasadas, que se instaure una realidad ficticia a la medida de los anhelos soberanistas, aprovechando la hegemonía impuesta para consumar la ruptura del movimiento de pensionistas en Euskadi.

Desde el inicio de las movilizaciones se reclamaba un gobierno capaz de garantizar pensiones justas y dignas, desde ahora y para siempre. Pasarán meses antes de poder saber si este nuevo gobierno es el deseado. No ayudará el acoso con una huelga general que, además de tener objetivos ajenos a la voluntad de la mayoría social, coincide con la ofensiva de las derechas.

En la reunión ministerial del 14 de enero el Gobierno ha decidido asumir la principal demanda del movimiento de pensionistas, subiendo las pensiones un 0,9% sin ninguna condición, sin depender de acuerdos presupuestarios. Se acabó la amenaza del 0,25%. Se ha logrado el objetivo que hace ahora dos años sacó a los pensionistas a la calle. Concluye la primera etapa de la lucha en defensa de las pensiones públicas con resultados satisfactorios. Llega la segunda fase de esa larga marcha: demandar una pensión mínima que reduzca la brecha entre pensiones altas y bajas y entre hombres y mujeres.

Toca dar paso a la política institucional, sin dejar la calle, reclamando corregir los daños del pasado y aplicar las mejoras necesarias. El movimiento de pensionistas debe actuar como hasta ahora, con iniciativa propia, sin injerencias sindicales ni partidistas, manteniendo la consigna: “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”. Hay que presionar al Gobierno para que sea consecuente, pero sin operaciones de desgaste, sin coincidir con las derechas reaccionarias y los poderes en la sombra que intentan impedir el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria.